Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Địa chỉ : Lô D20 - Khu Đô thị Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại (Tel.): 84 4 385 714 44; Fax: 84 4 385 714 40
Email:  tcdbvn@drvn.gov.vn